جستجو

تاریخچه

تاریخچه درمانگاه

با عنایت به بند ۲ و ۱۸ ماده قانون شوراها و اصالت ذاتی وظایف شهرداری ها با موضوع تامین و نظارت بر خدمات بهداشتی شهر یکی از اهداف کلان شهرداری اهواز، استفاده از پتانسیل موجود در بخش درمان می باشد.
درمانگاه شهرداری که دارای پروانه تاسیس (پیوست) از تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۷۷ با موافقت اصولی با وزارت بهداشت فعالیت خود را آغاز نمود و در مدت قریب به ۲۰ سال با توجه به مجوز پروانه به صورت غیرانتفاعی اقدام به ارائه خدمات شایسته به قشر خدوم و زحمت کش شهرداری را داشته و کمابیش در بعضی از حوزه های درمانی فعالیت پزشکی را در مرکز درمانگاه شهرداری واقع در ساختمان آزادگان اول خیابان سلمان فارسی را داشته است. از آنجایی که بعد از گذشت ۲۰ سال ساختمان مذکور به دلیل شرایط ویژه و فرسودگی نیاز به بهسازی و استاندارد نمودن فضا و رفع نواقص موجود داشته که با تلاش و همت بسیار بالایی بعد از این همه مدت اقدام به بازسازی و ایجاد فضای مناسب و تکمیل خدمات و تجهیزات درمانی نموده و با تغییرات کلی آماده همکاری و ارائه خدمات درمانی و پزشکی به سایرین می باشد.