جستجو

معرفی مدیریت

معرفی مدیر درمانگاه

نام : کوروش

 نام خانوادگی : سبزعلی


سوابق تحصیلی:

  • کارشناس مدیریت تبلیغات تجاری

سوابق اجرایی:

  • مشاور شهردار و سرپرست پیگیری های ویژه شهردار۸۷-۸۹
  • مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز۸۹-۹۰
  • قائم مقام سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز
  • مشاور شهردار و سرپرست مدیریت پشتیبانی شهرداری اهواز ۹۴ تا کنون
  • سرپرست مدیریت درمانگاه شهرداری اهواز ۹۴ تا کنون